Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Arrangementa i haust er klare

Programmet for hausten er klart.

Strilabiblioteket har sett saman eit spannande program for hausten. Strilabiblioteket er biblioteka i Meland og Lindås kommune. Alle arrangementa er gratis og alle er velkomne uansett kvar ein måtte bu.

Arrangementa vil også etter kvart verte lagt ut på nettsidene til biblioteket.

Her kan ein laste ned programmet: Haustprogram

Brukarkommentarar

Du må vere logga inn for å skrive kommentarar.

Ingen kommentarar