Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Opningstider sommaren 2017

Biblioteket har endra opningstid frå og med torsdag 15. juni.

Lindås bibliotek i Knarvik har desse opningstidene (dvs at personalet er til stades) frå og med 15. juni og til og med 15. august:

 

Måndag: kl. 14:00 - 18:00

Tysdag: kl. 11:00 - 15:00

Onsdag: kl. 14:00 - 18:00

Torsdag: kl. 11:00 - 15:00

 

Lindås bibliotek er meirope dvs at du kan kome inn sjølv om personalet ikkje er til stades. Kvardagar frå kl. 07:00 - 22:00 og laurdag og sundag frå kl. 07:00 - 20:00.

For å få tilgang til meirope bibliotek, så må du skrive under ein kontrakt og personalet må aktivere lånekortet ditt. Kontrakt ligg her: Kontrakt til meirope bibliotek.

Lindås filial i Lindåshallen er utan personale frå og med 15. juni og til og med 15. august. Biblioteket er tilgjengeleg for sjølvstyrt utlån når Lindåshallen er open.

 

Blomar 

 

Brukarkommentarar

Du må vere logga inn for å skrive kommentarar.

Ingen kommentarar