Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Arrangement på biblioteket

No er programmet for hausten klart.

Strilabiblioteket har sett saman eit spannande program for hausten. Strilabiblioteket er biblioteka i Meland og Lindås kommune. Alle arrangementa er gratis og alle er velkomne uansett kvar ein måtte bu.

Arrangementa vil også etter kvart verte lagt ut på nettsidene til biblioteket.

Her kan ein laste ned programmet: Strilabiblioteket sitt haustprogram

Du kan kome på biblioteket og hente ei trykt utgåve av programmet.

Haustprogram 

Brukarkommentarar

Du må vere logga inn for å skrive kommentarar.

Ingen kommentarar