Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Temakveld om bipolare lidingar

Her er lysbileta til foredraga om bipolare lidingar.

På foredraget om bipolare lidingar som var på biblioteket i Knarvik 12. april, så var det nokon av tilhøyrarane som kunne tenke seg å få sjå lysbileta til foredraga.

Her ligg foredraget til Anneli Ertesvåg Eimhjellen frå Bjørgvin DPS: Bipolare lidingar

Her ligg foredraget til Svein Nygaard frå Bipolarforeningen: Bipolarforeningen

Det vil verte to temakveldar om psykisk helse til hausten også.

 

Kvinne med hovudet i armane 

 

Brukarkommentarar

Du må vere logga inn for å skrive kommentarar.

Ingen kommentarar