Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Arrangement på biblioteka i Lindås og Meland i haust

No er programmet for hausten sine arrangement i Lindås og Meland klart.

 Programmet for biblioteka i Lindås og Meland er klart. Det kan hentast på eit av biblioteka eller du kan bla i det her: Arrangementhaust2018Fil-ikon for  Arrangementhaust2018. Biblioteka i Nordhordland ventar på nye nettsider og i det høvet så vil ikkje hausten sine arrangement verte lagt ut på nettsidene. Det vil verte ein arrangementskalendar på dei nye nettsidene våre.

På Facebook-sida til Nordhordlandsbiblioteka https://www.facebook.com/nordhordlandsbiblioteka/ vert alle arrangementa lagt ut. Det er lov og dele og invitere vener og kjende til arrangementa.

 

Framsidehaust18 

Brukarkommentarar

Du må vere logga inn for å skrive kommentarar.

Ingen kommentarar