Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Meirope på Osterøy er stengt

Tekniske problem på Osterøy bibliotek

På Osterøy Bibliotek har det vore ein vannlekkasje, med skader på dataanlegget. Som ein følge av dette vil det ikkje vere tilgang til meirope bibliotek i tida framover. Men me held foreløpig ope som vanlig i betjent opningstid. Hugs berre å ta med lånekort! Forfatterbesøk med Marit Eikemo i neste veke tirsdag 16. Okt kl. 18.00 finn sted som planlagt.

Brukarkommentarar

Du må vere logga inn for å skrive kommentarar.

Ingen kommentarar