Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Nordhordlandsbiblioteka

Biblioteka i Nordhordland er ein oase for informasjon, kunnskap, rekreasjon og inspirasjon!

 

Velkommen til biblioteket

Liggande figur som les

I 1992 starta biblioteka i Nordhordland prosjektet ”Fagspesialisering og felles ressursutnytting. Oppbygging av eit fast organisert biblioteksamarbeid mellom 7 kommunar i Nordhordland”.  Sidan den gongen har 7 blitt til 8: Modalen bibliotek vart med i samarbeidet for nokre år sida. Dei andre biblioteka er Austrheim folkebibliotek, Fedje folkebibliotek, Lindås bibliotek, Masfjorden folkebibliotek, Meland bibliotek, Osterøy bibliotek og Radøy bibliotek.

Målet om å byggje opp eit fast organisert samarbeid er nådd for lengst. Under mottoet ”til beste for brukarane” har biblioteka idag felles katalog og felles omkøyringsordning (AUFERA) som sikrar alle i Nordhordland lett og rask tilgang til bøker og andre medier frå heile regionen. Biblioteka ønskjer å fungere som lokale litteraturhus med aktivitetar for alle aldersgrupper og under logoen NB8 (Nordhordlandsbiblioteka i 8 kommunar) marknadsfører vi aktivitetar som finn stad på biblioteka.

figurer danser på pc

Biblioteka har sidan prosjektstart gjennomførd mange samarbeidsprosjekt som mellom anna ”Den rullande skattkista” , ”Les-for-livet!” ”NELL (Nettverk for livslang læring)”, ”Nye tider-nynorsk!” , ”LeLitt-litteraturfestivalen 2011” og ”Best-i-test”. Våren 2013 skal biblioteka mellom anna samarbeide om eit oppsøkjande prosjekt med bokbussen Nyfiken kalla ”Nytte og hygge”.

Har du ønskje om lokale arrangement eller framlegg til nytt innhald i mediesamlinga? Vi set stor pris på innspel frå brukarane våre. Ta kontakt med ditt lokale bibliotek!

 

CS Library-RSS

Arrangement

 1. Bli med på Quiz!

  quiz
  onsdag 17 januar 2018 19:00

  Ein onsdag i månaden vert det uhøgtidleg quizkveld på Meland bibliotek. Her er det berre å slengja seg med, ta med deg ein gjeng frå jobben eller venneflokken, eller kom aleine så lagar vi lag der og då. Kom og ver med på moroa du også!

 2. Temakveldar om psykisk helse: Depresjon

  Kvinne med hovudet i armane
  torsdag 18 januar 2018 19:00

  Biblioteket i Knarvik set psykisk helse på dagsorden i 2018. Første temaet er depresjon.

 3. Klimaendringar på Vestlandet: Korleis handtere det uunngåelege?

  Miljøproblem på Vestlandet
  torsdag 18 januar 2018 19:30

  Debatt og foredrag på biblioteket

CS Library-RSS

Nyheiter

Inga nyheit akkurat no