Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Hjelp avansert søk

Korleis forbetre søkinga.
For å gjere meir spesifikke søk, kan du bruke det utvida katalogsøket. Her er det mogeleg å kombinere ulike søkjeord. Om du er usikker på stavemåten, kan du bruke teiknet * (stjerne) og erstatte resten av ordet med noko. Til dømes: bil * vil gje resultat på bilar, bil butikk, kort, transportør, kan Caribbean osb. * vert berre brukt til å fullføre ord, ikkje i starten eller i midten av ord

Søkefelt

Nøkkelord: Fritekstsøk på enkeltord i tittel og forfattar, forleggjar og emneord. Søk i fleire felt. Du kan til dømes skrive deler av eit forfattarnamn og tittelord i (heile ord). Døme: Madicken. (For å søke etter Madicken av Astrid Lindgren)
Tittel: Søke etter nokre av orda i tittelen. Eit søk etter pudding viser også t.d. kålpudding
Forfattar: Søkjer forfattarnamnet. Du kan skrive inn både førenamn og etternamn
Group / institusjon: Søk etter ein organisasjon eller gruppe som har eit felles namn, slik som ei popgruppe, foreining, bedrift eller myndigheit
Subject: Finn orda som omtalar innhaldet i boka, til dømes kjærleik, mystikk , sjukdom, humor. Det er ikkje alle element som har emnefeltet
Klassifisering: Søk etter bibliotekklassifiserings-system (SAB)
Hylle: Søk etter arbeidet sokkel. Bruk SAB, men det kan variere frå arbeidet klassifisering. Ikkje samlokaliserast, til dømes "- Mystery" i Hce - Deckare.
Utgjevar: Søk etter ord i forlagsnamnet
ISBN / ISSN: Søkje etter titlar ISBN (International Standard Book Number) eller ISSN (International Standard Series Number)
Publiseringsår : Søk etter eit år, før eller etter eit intervall. For å søkje eit bestemt år - skriv det same året i begge felta. Dersom du vil søkje etter titlar frå eit bestemt år og notid, set til dømes inn 2005 i den fyrste boksen og lat dei to felta stå tomme. Konvertere tilbyr titlar i eit bestemt år

Filter

Du kan også avgrense søket ved hjelp av følgjande filter:
Språk: Avgrens søket til resultat på eit bestemt språk
Medietype : Vel mellom ulike medietypar, til dømes bøker, lydbøker, CD, e-bøker eller notatar
Bibliotek: Avgrens søket til eit bestemt bibliotek
Avdeling: avgrense søket til nokre av bibliotekavdelingane
Sortering: Sorter resultata på forfattar, årstal, tittel, eller ISBN.

Du kan finne informasjon på eit enkelt søk her .