Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Lindås - bokbussen NYFIKEN

Velkommen til Nyfiken!

Bokbussen i Lindås besøkjer barnehagar og skular i kommunen. Vaksne kan tinga bøker via biblioteket i Knarvik og få dei Bokbussen Nyfikenleverte på næraste bokbuss-stopp.

Får 6. februar, så køyrer også bokbussen i Meland kommune. Sjå ruta i Meland her: http://www.mittnordhordland.no/melandbokbuss

RUTE VÅREN 2018

 

RUTE 1 – PARTALSVEKER

ONSDAG
08.30 - 11.30 Alversund barneskule

12.05 - 12.25 Busstoppet ved Smilehullet barnehage

12.30 - 12.45 Nordhordland barnehage, Lykkeliten

 

TORSDAG
08.50 - 09.50 Kløvheim skule

10.05 - 11.05 Myking skule

11.45 - 12.10 Natås barnehage

12.30 - 12.50 Hundvin naturbarnehage

13.00 - 14.15 Skodvin Montessoriskule

 

FREDAG

08.30 - 11.00 Leiknes skule
11.10 - 11.30 Leiknes FUS barnehage

 

 

RUTE 2 - ODDETALSVEKER

ONSDAG
08.30 - 08.50 Seim barnehage, Strilatun

08.55 - 09.15 Seim barnehage, hovudbygget

09.30 - 11.30 Seim skule

 

TORSDAG
08.30 - 08.50 Alversund Montessoribarnehage

08.50 - 10.20 Nordhordland kristne grunnskule

10.30 - 10.50 Trollskogen barnehage

11.00 - 11.30 Knarvik barnehage

12.35 - 12.50 Juvikstølen barnehage

13.00 - 13.20 Haugen barnehage


FREDAG
08.40 - 10.00 Eikanger skule

10.15 - 12.00 Ostereidet barneskule

12.05 - 12.25 Ostereidet barnehage


Bokbusskontakt:

Kontor: 56 37 55 33

E-post: bokbussen@lindas.kommune.no

 

RUTE 1

køyrer annakvar veke, i partalsvekene
- første køyredag våren 2018: onsdag 24. januar
- siste køyredag våren 2018: fredag 15. juni

Bussen køyrer ikkje torsdag 17. mai og fredag 18. mai.

RUTE 2

køyrer annakvar veke, i oddetalsvekene

- første køyredag våren 2018: onsdag 31. januar
- siste køyredag våren 2018: fredag 8. juni

Bussen køyrer ikkje fredag 2. februar, veke 9 (vinterferie), veke 13 (påske) og fredag 10. mai.