Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Meland - bokbussen Nyfiken

Velkommen til Nyfiken!

Frå februar får alle barnehagane og skulane i Meland kommune besøk av bokbussen Nyfiken. Bokbussen vil køyre kvar tysdag med ulik rute avhengig om det er partalsveke eller oddetalsveke. Bokbussen køyrer ikkje når det er skulefri. Vaksne lånarar kan bestille bøker frå biblioteket på Frekhaug og hente bøkene på ein av stadane i ruta. Bestillinga må gjerast nokre dagar før bussen kjem.

Velkommen inn på bokbussen!

 

Bokbussruta i Lindås kommune finn ein her: http://www.mittnordhordland.no/lindasbokbuss

Bokbussen i Meland besøkjer barnehagar og skular i kommunen. Bokbussen Nyfiken

 

RUTE VÅREN 2018

RUTE 1 – PARTALSVEKER

TYSDAG

8.35-8.55  Lita God (etter avtale) 

9.00-10.25 Vestbygd skule

10.30-10.50 Blåklokka barnehage

11.10-12.35 Rossland skule 

13.10-13.30 Leirdalen barnehage 

13.50-14.10 Læringssenteret Flatøy

 

RUTE 2 – ODDETALSVEKER

TYSDAG

8.30-8.50 Drømmehagen barnehage

8.55-9.15 Læringsverkstedet Maurtua

9.20-9.40 Leiketun barnehage

9.50-11.15 Sagstad skule

12.00-13.25 Grasdal skule

13-30-13.50 Espira Marthahaugen barnehage

14.05-14.25 Marihøna barnehage (etter avtale)

 

 

 

Bokbusskontakt:

Kontor: 56 17 10 80

E-post: bibliotek@meland.kommune.no

 

RUTE 1

køyrer annakvar veke, i partalsvekene
- første køyredag våren 2018: tysdag 6. februar
- siste køyredag våren 2018: tysdag 12. juni

 

RUTE 2

køyrer annakvar veke, i oddetalsvekene
- første køyredag våren 2018: tysdag 13. februar
- siste køyredag våren 2018: tysdag 5. juni

Bussen køyrer ikkje tysdag 27. februar og tysdag 27. mars.