Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Osterøy - bokbussen

Bibliotekbussen Mime var ny hausten 2014  og starta opp med stor festivitas 25. august:     Haus bibliotekbuss

Dette er den tredje bibliotekbussen som køyrer på Osterøy. Illustrasjonkunstnar og forfattar Anna Fiske har laga utsmykkinga på Mime:Anna Fiske Mime og barnMime og Anna Fisk

 Kvar månad kjem han ut til skulane med nytt tema og nytt innhald og nokre gongar "nye personar":   bøker av Anna Fiskemarsboensom til dømes  marsboarar eller Adele Lærum Duus. Adele som pingle

Den 30.05.2013 ble vår kjære bokbuss "Soria Moria" pensjonert, og bur no på Osterøy Museum.